Vítejte na oficiálních stránkách ČRS-MO Skuteč.

ČRS-MO na Facebooku

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!

Věc: Poskytování povolenek k rybolovu na revírech SHR MO hospodařícím v přidruženém režimu
 Na základě mnohých nedorozumění a nejasností s pravidly vydávání povolenek při ročním zúčtování a některých písemných či telefonických projevů zástupců místních organizací, byl svolán mimořádný výbor územního svazu dne 29.11. 2021. Mimořádný výbor se pečlivě seznámil se situací a historickými podklady (především zápis č.6/ 2007) a schválil Usnesení č. 21/21, z něhož vyplývá. Organizace přidružené k SHR, kterými jsou místní organizace Jevíčko, Skuteč, Lanškroun, Luže, Kunvald a Chrast, spravují každá jeden pstruhový revír a na základě toho jsou jim poskytnuty pstruhové povolenky krajské, celosvazové a celorepublikové. Výše uvedené místní organizace neposkytují do SHR ani jeden mimopstruhový revír a na základě toho jim nejsou poskytnuty mimopstruhové povolenky krajské, celosvazové a celorepublikové. Pokud výše uvedené místní organizace budou ochotny jednat o poskytnutí některého či některých mimopstruhových vodních ploch do SHR, pověřuje výbor předsedu a jednatele VčÚS jednáním se statutárními zástupci těchto organizací.

S rybářským pozdravem

Václav Horák v.r.

předseda územního svazu

Ing. Miroslav Bialek v.r.

jednatel územního svazu

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ČLENY
Dne 8.9. se konala ustanovující schůze nového výboru ČRS MO Skuteč.
Proběhla volba funkcionářů a ustanovení konání schůzí výboru.
Výbor bude zasedat v této sestavě:
Předseda: Lukáš Čech
Místopředseda: František Hruška
Jednatel: Ladislav Voral
Hospodář: Zdeněk Bárta
Pokladník: Josef Sokol
Zástupce pokladníka: Lukáš Netolický
Brigádnický referent: Martin Melezínek
Doprava: Tomáš Polanský
Technika: Luboš Křivka
Další členové výboru: Zdeněk Netolický , Vlastimil Flégr.

-Členové ČRS-MO Skuteč kteří budou potřebovat projednat některé otázky a připomínky týkající se činnosti ČRS-MO, požádají výbor o možnost účasti na jednání výboru. Termín si domluví minimálně 3 dny před schůzí a na schůzi dorazí v 18:00.

-Do revíru ČRS-MO Skuteč (Vodní nádrž Štěpánov I.) bylo vysazeno několik kusů jesetera sibiřského. Jeseteři jsou celoročně hájeni. Rybář, který jesetera uloví je povinen rybu neprodleně vrátit zpět do revíru. Pokud dojde ke zjištění krádeže jesetera, bude po pachateli vymáhána škoda ve výši pořizovací ceny nové ryby včetně nákladů na dopravu a vysazení.

-Revíry spadající pod MO-ČRS Skuteč:
Vodní nádrž Štěpánov I. 5,60 ha Skuteč sportovní
Skutečský 3,24 ha Skuteč- sportovní
Spálivec 0,62 ha Předhradí- sportovní
Hluboký 0,38 ha Předhradí- sportovní
Hněvětice 0,20 ha Hněvětice- sportovní
Návesní 0,20 ha Zbožnov- sportovní
Vodárník - Předhradí- chovný
Daletický - Daletice- chovný
Dolivecký - Dolivka- chovný
Ptáčník - Skuteč- chovný