SKUTEČSKÁ PADESÁTKA

ČRS, z.s. MO Skuteč si vás dovoluje pozvat na rybářské závody dvojic na 50 hodin

Termín konání závodů: 20.září-22.září 2019

Místo: Skuteč, rybník Štěpánov o rozloze 5,6 ha
dno bahnitopísčité, hloubka 1,5-3,5 m

Startovné: 5000 Kč pro dvojci (max.16 dvojic )
( v případě 3. člena příplatek 500 Kč )

Občerstvení zajištěno po celou dobu závodu. Možnost objednání obědů a večeří.

Přihlášky a informace:

1.Marcel Sotona – tel. 607 879 726
e-mail: marcel.sotona@seznam.cz

2.Brokl Vladimír – tel.776 182 530

Soutěžit se bude o následující ceny:
1. cena 2x pohár, finanční hod. 23 000 Kč
2. cena 2x pohár, finanční hod. 12 000 Kč + věcné ceny
3. cena 2x pohár, finanční hod. 7 000 Kč + věcné ceny
Cena za největší rybu 2x pohár + finanční hotovost 2.000,- Kč

Základní informace:
Přihlášení týmů do závodů:
Bude prováděno v termínu do 31.7 2019 prostřednictvím pana Marcela Sotony nebo pana Vladimíra Brokla.
Max. počet týmů je 16 + 2 týmy náhradníků.
Pro přihlášení je nutno uhradit startovné, buď na účet č. 78-8185720237/0100 nebo hotově v rybářské prodejně ve Skutči u pana Klapala a to do 14-ti dnů po přihlášení .
Tým je závazně přihlášen teprve po uhrazení startovného.
Odhlášenému týmu po 1.8.2019 se startovné nevrací !!!!!!!

 

Pravidla závodů:
• Chytá se pouze z jedné strany rybníku.
• Hranice losovaného místa budou označeny kolíky a vylosovaným číslem. Sektor bude označen kolíky na protějším břehu rybníku.
• Dvojice chytá na čtyři pruty stylem chyť a pusť, na položenou.
• Každý prut s použitím jednoho háčku s protihrotem nebo mikroprotihrotem, pouze vlasovou metodou.
• Povolené nástrahy a návnady jsou pouze boilies a pelety , které smějí být použity pouze v celém a pevném stavu (zákaz drcení či rozmáčení), dále platí zákaz vyrábění návnad a nástrah v průběhu závodu (tzn. vaření, sušení, válení atd.), dipy a obalovací těsta jsou povoleny.
• Krmení a vnadění pouze na břehu, kolmo z vylosovaného místa (zakázané jsou i dálkově ovládané zavážecí loďky).
• Bodovaná (vážená) ryba je kapr, amur, jeseter od délky 50 cm (včetně), ostatní ryby se šetrně vrací vodě bez bodování.
• Pořadí určí součet vah ulovených bodovaných ryb. V případě shodného součtu vah rozhoduje nejtěžší ryba.
• Povinná výbava: podběrák s ramenem 80 cm, podložka, eko saky(min.2), pean, metr.
• Dvojice si může navzájem pomáhat, při zdolávání ryby je možné , se souhlasem sousedního týmu, přejít do jiného sektoru.
• Rozhodčí má právo kdykoliv během závodů zkontrolovat kteroukoliv udici, nástrahy i návnady v týmu.
• Účastníci souhlasí s možností pořízení fotografií z průběhu závodů prostřednictvím organizátorů.
• Každá klasifikovaná ryba musí být změřena a zvážena vahou a sakem rozhodčího.
• Dokumenty, karta úlovků týmu a evidence rozhodčího musí být vždy označeny jménem a číslem stanoviště. U bodované ryby musí být zapsána jak délka, tak váha.
• Bivakování účastníků závodů včetně vozidel je povoleno.
• Je zakázáno rozdělávání ohně.
• Při porušení pravidel dojde k vyloučení ze závodů bez nároku na vrácení startovného.
• Tým smí podat protest u hl. pořadatele po uhrazení kauce 500 Kč. V případě zamítnutí protestu se kauce nevrací.

 

Prezentace + losování 19. září 2019 17:00-18:30 hod.

Příprava místa vč. vnadění a měření hloubky (marker) 20. září 2019 6:30-8:00 hod.
Zahájení závodů 20. září 2019 8:00 hod.
Ukončení závodů 22. září 2019 10:00 hod.

Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích.

Přihlášené týmy:

1. CT Vokáč Aleš
2. CT HANDY LINE II. - Doležal Ondřej, Kolín Josef
3. CT DABL – L – Netolický Lukáš, Kusý Lubomír - ZAPLACENO
4. CT UTRHL A URVAL – Dvořáček Jan, Ptáčník Ladislav
5. CT DUDLA – Dudycha Miliš, Dudychová Veronika
6. CT ZOUFALCI – Netolický Milan, Tunka Jíří
7. CT HANDY LINE I. - Hanuš Pavel, Minár Marcel
8. CT MB – Klekner Roman, Vereš Arpád
9. CT RAFANI – Dvořáková Lenka, Štrynk Jan
10. CT K&B - Klapal Kamil, Brokl Vladimír- Zaplacneo
11. CT ČUDLA-Šprinc Ota-Turnovský Radek- Zaplaceno
12. CT RYBÁŘSKÁ TROJKA- Král David, Král Vojtěch- Zaplaceno
13. CT MOKRÝ BANDITI BRČEKOLY- Lorenc Martin, Tlustý Aleš ml.
14. CT DLOUHOPRSŤÁCI BRČEKOLY- Stojáka Karel, Tlustý Aleš st.
15. CT PALO- LALO-  Kuneš Pavel, Němec Ladislav
16.

Náhradníci
17.
18.