Skutečská zářijová 50 hodinovka
ČRS,z.s MO Skuteč si Vás dovoluje pozvat na
rybářské závody dvojic na 50 hodin

Termín konání : 6. 9. - 8.9. 2024
Místo : Skuteč, rybník Štěpánov 5,6 ha
Startovné : 7000,- Kč pro dvojici (max.16 dvojic)
                    v případě 3 člena příplatek 500 Kč

Soutěžit se bude o následující ceny :
1. cena  2x pohár, finanční hod. 28 000 Kč
2. cena 2x pohár, finanční hod. 18 000 Kč
3. cena 2x pohár, finanční hod. 13 000 Kč
Cena za nejtěžší rybu 2x pohár, finanční hot. 3 000 Kč
Cena za vítězství v sektoru A 2x pohár hot. 5 000 Kč
Cena za vítězství v sektoru B 2x pohár hot. 5 000 Kč

Sektor A (1 -8 )
Sektor B (9 - 16 )
Na vítězství v sektoru nemají nárok týmy které se umístí na 1, 2 a 3 místě

Přihlášení týmů do závodů:
Bude prováděno v termínu  do 18.8.2024 prostřednictvím pana Vladimíra Brokla pouze e-mail brokllada @ seznam.cz
( název teamu , jména a kontaktní telefoní číslo )
Max. počet týmů je 16 + 2 týmy náhradníků.
Po přihlášení je nutno uhradit startovné na účet č.102715517/0300 a to bezprostředně po přihlášení.
Tým je závazně přihlášen teprve po uhrazení startovného.
Odhlášenému týmu po 18.8.2024  se startovné nevrací !!!

Podrobné informace,  a případné dotazy :   
Brokl  Vladimír - 776 182 530
e-mail - brokllada@seznam.cz

Losování:
Nejdříve se vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivá družstva losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí pak vedoucí týmů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.
   
Pravidla:
Závod probíhá systémem chyť a pusť.
Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu nebo s protihrotem.
Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat drátěná,  feederová ani jiná krmítka. Nesmí se namačkávat vnadící a krmítková směs na olovo nebo háček. Zákaz používání šokové pletené šňůry. Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor (hranice sektoru je vždy pomyslný pravý úhel od břehu rybníka).
Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento podat protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě uznání protestu se ryby nebudou počítat.
Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.
Při hrubém porušení pravidel (nerespektování pokynů rozhodčího, nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu, provinění proti RŘ) bude tým postižen smazáním dosud ulovených ryb, při opakovaném porušení bude diskvalifikován.!! Bez nároku vrácení startovného.
Podání protestu:
Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu  hlavnímu rozhodčímu (neprodleně!!), který bude určen před začátkem závodu. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Nástrahy:  boilies, pelety  (boilies těsta, bustry a dipy povoleny).
Návnady:  boilies, pelety, partikl, methodmix
(Zakrmování : kobra, raketa, prak ,košík)

Je zakázáno lovit na:
Housku, foukanou  kukuřici  (pufy) a jiné extrudy, chleba, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy.
Co není povoleno je zakázáno.

Povinnosti závodníka:
Šetrné zacházení s rybou, akceptování pravidel daného revíru.

Povinná výbava:
Podložka pod ryby (vaničkového typu ) podběrák min. 80 cm rameno, váha, háčky bez protihrotu i s protihrotem (dle vlastního uvážení ) 3x plovoucí sak, trojnožka na vážení ryb, pokud nebudou ryby ihned po vylovení zváženy, musí být uchovány v plovoucích sacích.

Hodnocení a vážení:
Bodovanou rybou je pouze kapr a amur od 5 kg (včetně) s neomezenou výměnou.  Pořadí určí součet vah 5 ulovených bodovaných ryb. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmu rozhoduje nejtěžší ulovená ryba týmu. Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem sousedního družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových  listů a stvrdí  svými podpisy. Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.
Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo pozměnit pravidla.
Všichni startující s uvedenými pravidly souhlasí, což potvrdí uhrazením startovného nebo registračního poplatku, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.
Svým uhrazením startovného také souhlasí s pořizování záznamů a jejich použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, na sociálních sítích nebo jiných kanálech.
Jedná se o soukromou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!

Prezentace + losování 6.9. 2024 - 6:00 - 8:00 hod
Příprava místa včetně vnadění - 8:00 - 10:00 hod
Zahájení závodů - 10:00 hod.
Ukončení závodů 8.9.2024 - 12:00 hod
Vyhlášení a předání cen - 12:45 hod

Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu pravidel a
při neobsazení plného počtu závodníků závod zrušit.

Občerstvení zajištěno po celou dobu závodu. Ve čtvrtek klobása, pivo v ceně startovného.

1) CT K&B - Klapal, Brokl
2) CT M+B - Moučka, Bělovský
3) CT BOILIESIMO.cz - Všetečka, +1
4) CT Inferno Brno - Peška, Heřmánek (zap,50%)
5) CT M+J - Kolin, +1
6) CT Zoufalci - Netolický, Tunka
7) CT Hradečáci - Voženílek, +1
8) CT REDFISH - Komárek, Dytrt
9) CT DABL- L - Kusý, Netolický
10) CT Fishky-Brčky - Tlustý, Tlustý