PRODEJ ZNÁMEK A POVOLENEK V ROCE 2022:
Vždy v SOBOTU 8. a 22.1., dále 5. a 19.2. v 8-11 hodin a 5.3. v 8-10h na rybárně!

Ceny známek a povolenek zůstávají stejné jako v loňském roce:
Roční dospělí 1.800 Kč
Roční mládež 15-18 let 1.800 Kč
Roční mládež do 15 let 900 Kč
Známka 500 Kč
Jedna neodpracovaná brig. hodina 150Kč
Důrazně vás žádáme o dodržování hygienických nařízení (kdo přijde bez roušky nebude mu povolenka vydána)

Z důvodu podepsání formuláře GDPRsi všichni členové musí vyzvednout osobně. Za členy ČRS mladší 18ti let musí formulář podepsat zákonní zástupci !!!!

Prodej hostovacích povolenek denních a týdenních zajišťuje p. Kamil Klapal tel.: 606 486 586 v rybářských potřebách ve Skutči, nebo hospodář p. Zdeněk Bárta tel.: 777 973 351 a Lukáš Čech- 602 440 054

Povolenky pro členy

Roční dospělí 1.800 Kč
Roční mládež 15-18 let 1.800 Kč
Roční mládež do 15 let 900 Kč
Týdenní 800 Kč
Denní 350 Kč

Hostovací povolenky

Roční: nevydává se
Týdenní 800 Kč
Denní 350 Kč

Ostatní poplatky

Zápisné dospělí 3.000 Kč
Zápisné mládež 15-18 let 2.000 Kč
Zápisné mládež do 15 let 1.000 Kč
1 neodpracovaná brig. hodina 150 Kč
Členský průkaz 10 Kč