Celkem chyceno 778ks ryb
Nejdelší ryba: Kapr 51cm- Uličný Jan
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem za účast a podporu!