Vítejte na oficiálních stránkách ČRS-MO Skuteč.

ČRS-MO na Facebooku

Petrův zdar! 

 Přátelé a kolegové rybáři jelikož se u našich revírů množí dotazy ohledně používání nástražných rybiček, tak zde jen pár řádků pro upřesnění.
 Od letošního roku platí zákaz použití invazních nepůvodních druhů ryb jako nástražných rybek – v našich revírech se jedná o střevličku východní a slunečnici pestrou, která se hojně vyskytuje na zdejších lomech kam  někteří naši členové chodí na rybičky.

 Nové pravidlo ohledně zmíněných druhů ryb, které začalo platit od letošního roku (zákon č. 364/2021 Sb.), jednak zakazuje použití těchto ryb při lovu dravců jako nástrahu. Ale zároveň zákon pamatuje na to, že rybáři nesmí tyto rybí druhy po ulovení pouštět do rybářských revírů.Musí je zapsat do povolenky, a ponechat si je. Pokud rybář jeden ze zákazů poruší, pak mu hrozí pokuta až 30 000 korun.
 V případě zjištění přestupku místními členy RS, se daný přestupek postupuje přestupkové komisi VČUS Hradec králové.

Ještě něco k řešení přestupků. Veškeré přestupky v rámci MO již dle nových stanov platných od letošního roku neřeší MO, ale RS předá vyplněnou hlášenku hospodáři MO , který následně odesílá na obec a na Východočeský územní svaz.
S přátelským pozdravem Čech Lukáš - předseda ČRS MO z.s. Skuteč

 

!!! VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE !!! Se bude konat 18.12.2022 od 9:00 v Kulturním domě ve Skutči. ÚČAST VŠECH ČLENŮ JE POVINNÁ !!!

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ČLENY
Dne 8.9. se konala ustanovující schůze nového výboru ČRS MO Skuteč.
Proběhla volba funkcionářů a ustanovení konání schůzí výboru.
Výbor bude zasedat v této sestavě:
Předseda: Lukáš Čech
Místopředseda: František Hruška
Jednatel: Ladislav Voral
Hospodář: Zdeněk Bárta
Pokladník: Josef Sokol
Zástupce pokladníka: Lukáš Netolický
Brigádnický referent: Martin Melezínek
Doprava: Tomáš Polanský
Technika: Luboš Křivka
Další členové výboru: Zdeněk Netolický , Vlastimil Flégr.

-Členové ČRS-MO Skuteč kteří budou potřebovat projednat některé otázky a připomínky týkající se činnosti ČRS-MO, požádají výbor o možnost účasti na jednání výboru. Termín si domluví minimálně 3 dny před schůzí a na schůzi dorazí v 18:00.

-Do revíru ČRS-MO Skuteč (Vodní nádrž Štěpánov I.) bylo vysazeno několik kusů jesetera sibiřského. Jeseteři jsou celoročně hájeni. Rybář, který jesetera uloví je povinen rybu neprodleně vrátit zpět do revíru. Pokud dojde ke zjištění krádeže jesetera, bude po pachateli vymáhána škoda ve výši pořizovací ceny nové ryby včetně nákladů na dopravu a vysazení.

-Revíry spadající pod MO-ČRS Skuteč:
Vodní nádrž Štěpánov I. 5,60 ha Skuteč sportovní
Skutečský 3,24 ha Skuteč- sportovní
Spálivec 0,62 ha Předhradí- sportovní
Hluboký 0,38 ha Předhradí- sportovní
Hněvětice 0,20 ha Hněvětice- sportovní
Návesní 0,20 ha Zbožnov- sportovní
Vodárník - Předhradí- chovný
Daletický - Daletice- chovný
Dolivecký - Dolivka- chovný
Ptáčník - Skuteč- chovný