Brigádnický řád ČRS, z.s. MO Skuteč pro rok 2024

Každý člen ČRS, z.s. MO Skuteč je povinen odpracovat brigádnické hodiny dle brigádnickmého řádu

Dospělý člen - muž              30 hodin

          žena do 70let              10 hodin

Člen  od 63 - 70 let                20 hodin

Člen nad 70 let                       osvobozen

Mládež do 15 let                     osvobozena

Mládež 16-18 let                     20 hodin

Neodpracované brigádnické hodiny je možné dle stanov ČRS nahradit i finančně a to 150 Kč/ hod

Termín plnění:    do konce listopadu 2021

Brigádnické hodiny odpracované během prosince budou započítány na rok 2025

Jiné individuální případy budou řešeny v souladu se stanovami a jednacím řádem ČRS